2 นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ รับทุนมูลนิธิโทเรฯจากองคมนตรี