ร่วมด้วยช่วยกันโหวตให้ผลงานของนักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 เดียวจากภาคใต้ ให้ชนะการประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของ Modernform Design Contest