ข่าวทั่วไป

ร่วมด้วยช่วยกันโหวตให้ผลงานของนักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 เดียวจากภาคใต้ ให้ชนะการประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของ Modernform Design Contest

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันโหวต...1 เดียวจากภาคใต้ ให้ชนะการประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของ Modernform Design Contest ภายใต้แนวคิด Functional Art โดยได้นำแนวคิดความเป็นอยู่ของชนเผ่าซาไกมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ เปิดโหวตในวันที่ 13 มีนาคม จนถึงวันที่ 17 มีนาคมเวลา 12.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/pages/School-of-Architecture-and-Design-ll-Walailak-Univ

TOP