ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ จัดนิทรรศการในงาน HERP CONGRESS III