ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ จัดนิทรรศการในงาน HERP CONGRESS IIIศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี หัวหน้าศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี และทีมงานนักวิจัยในศูนย์วิจัย จัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 The Third Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS III) ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยมีสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม - สวนลุงแอ๊ด หมู่ที่ 15 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ข้าวพื้นเมืองป้าอุไร อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการร่วมทำวิจัยกับชุมชนมาร่วมกิจกรรม และจัดนิทรรศการในครั้งนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP