ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Health Science Summer Camp

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคฤดูร้อน “ Health Science Summer Camp ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม –วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด่วน... รับจำนวนจำกัด ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-3067570 , 086-6865255

รายละเอียดกิจกรรม
ใบสมัคร

TOP