หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน สำนักวิชาการจัดการ ขยายพื้นที่การวิจัยสู่ภาคอีสาน