ข่าวสุขภาพและกีฬา

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ เปิดสอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐาน- ระดับแข่งขัน

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ เปิดสอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐาน - ระดับแข่งขัน รับจำนวนจำกัดกลุ่มล่ะไม่เกิน 8 คน เปิดสอนตลอดปี คอร์สล่ะ 1500 บาท (จำนวน 18 ชั่วโมง) สอนโดยผู้ฝึกสอนที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การรองรับ

สนใจสมัคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสรัญรัฐ มนุญญานนท์ โทร. 086-2730684

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.badmintonthai.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=148:

TOP