โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ เปิดสอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐาน- ระดับแข่งขัน