ข่าวสุขภาพและกีฬา

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพได้จัดโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพได้จัดโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2558 เรียนเวลา 08.00 - 09.00 น. ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมโครงการ คนละ 1, 000 บาท/เรียน 10 ชม.) บุคลากรท่านไหนสนใจติดต่อขอกรอกใบสมัครได้ที่ น้องกาล (ศูนย์กีฬา)ภายใน 5719 มือถือ 095-545 - 4003 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2558 (รับจำนวน 40 คนเท่านั้น) น้องอายุ 5 ขวบขึ้นไป

TOP