ข่าวเด่น

นศ.นิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์สร้างชื่อ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ สื่อสร้างสุขนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย นายธนภูมิ ทิศษา นางสาวคุณากร โจมนุพงศ์ นางสาวธาริณี พราหมณ์บัวทอง นางสาวชยณัฏฐ์ มีเงินและนางสาวจิดาภา ช่วยขุน เจ้าของผลงานสารคดีเชิงข่าว “วังผีเสื้อ” มีอาจารย์วรรณรัตน์ นาที อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าว กิจกรรมประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุข ระดับอุดมศึกษา ปี 2 ครั้งที่ 1 Media Contest For Health จัดโดย สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้การประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุขมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 22 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 17 ผลงาน ซึ่งสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลชื่อว่า วังผีเสื้อ ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศดังกล่าว พร้อมโล่รางวัล และเงินสดจำนวน 20,000 บาท นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมการอบรม“คนสร้างสื่อ สื่อสร้างสุข” ปีที่ 2 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการผลิตข่าวและรายการเชิงสาระ ร่วมกับ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักข่าวพันธุ์ดี “ต่อไปนี้ ข่าวจะดัง” เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2558 อีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP