ขอเชิญ นักวิจัยเผยแพร่เอกสารจัดการความรู้ออนไลน์ใน 9 ประเด็นวิจัยสำคัญของภาคใต้