ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาและสถานประกอบการ โครงการ WBL_@Koh Samui
เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 18 มีนาคม 2558 ที่โรงแรมโนราบีชรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาและสถานประกอบการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งเข้าร่วมโครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-Based Learning : WBL_@Koh Samui) ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีนายธนาคม รื่นพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ผู้บริหารตัวแทนผู้ประกอบการ ผู้บริหาร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้บริหาร อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งร่วมสังเกตการณ์ศึกษาดูงานโครงการดังกล่าว ร่วมแสดงความยินดีโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ได้กล่าวขอบคุณสถานประกอบการและนักศึกษาที่ได้ให้ความร่วมมือจนโครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เชี่อว่านักศึกษาทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ช่วยยกระดับการบริการให้มีความยั่งยืนได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมที่เดินหน้าโครงการ WBL สหกิจศึกษา ตลอดจนโครงการอื่นๆซึ่งจะใช้เกาะสมุยเป็นฐาน และในอนาคตจะขยายโครงการนี้ไปยังหลักสูตรอื่นๆต่อไป

โครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-Based Learning : WBL_@Koh Samui) จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 63 คน โดยร่วมมือกับสถานประกอบการท่องเที่ยวและการบริการในพื้นที่เกาะสมุยจำนวน 17 แห่ง ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2558 และได้วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เกิดการบูรณาการไปสู่พันธกิจชุมชนสัมพันธ์

ทั้งนี้ในช่วงบ่ายของวันที่ 18 มีนาคม 2558 ผู้บริหารและคณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสรุปผลโครงการ WBL_@Koh Samui ร่วมกับผู้บริหาร/ตัวแทนผู้ประกอบการ และผู้บริหาร/อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งร่วมสังเกตการณ์และศึกษาดูงาน และในวันที่ 19 มีนาคม 2558 นักศึกษา อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับตัวแทนชุมชนสร้างฝายในพื้นที่ป่าต้นน้ำเกาะสมุย อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP