ม.วลัยลักษณ์มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาและสถานประกอบการ โครงการ WBL_@Koh Samui