ข่าวการศึกษา

การวัดตัว เช่า / ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2557

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มอบหมายให้ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการประสานงาน เรื่องการเช่า / ตัด ชุดครุยวิทยาฐานะแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษา ภาคเรียนที่ 4/2556 (ภาคเรียนพิเศษ) และภาคเรียนที่ 1-2/2557 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นั้น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อนุญาตให้ร้านอมเรศ โดย นางวนิดา อทัญญูตา ผู้จัดการร้านอมเรศ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 2 ตรอกนคร ถ. มหาราชท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200 โทร. 081-682-6698 หรือ 080-994-5956 เป็นผู้ให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับชุดครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ราคาชุดครุยวิทยฐานะ (ราคารวมเข็มติดชุดครุย) ชำระเงินในวันวัดตัว
ปริญญาตรี
- ค่าเช่าชุดครุย (ชุดใช้แล้ว) ชุดละ 420 บาท
- ค่าเช่าตัดชุดครุย (ชุดใหม่) ชุดละ 690 บาท
- ค่าตัดชุดครุย ชุดละ 1,300 บาท
ปริญญาโท
- ค่าเช่าชุดครุย (ชุดใช้แล้ว) ชุดละ 550 บาท
- ค่าเช่าตัดชุดครุย (ชุดใหม่) ชุดละ 810 บาท
- ค่าตัดชุดครุย ชุดละ 1,430 บาท
ปริญญาเอก
- ค่าเช่าชุดครุย (ชุดใช้แล้ว) ชุดละ 660 บาท
- ค่าเช่าชุดครุย (ชุดใหม่) ชุดละ 920 บาท
- ค่าตัดชุดครุย ชุดละ 1,560 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในวันรับครุย
- ค่าประกันชุดครุย (กรณีเช่าและตัดเช่าครุย) ชุดละ 1,000 บาท
- ค่าถุงครุย ใบละ 100 บาท

2. การวัดตัวชุดครุย
1. ร้านอมเรศจะมาให้บริการวัดตัว ชุดครุยแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ โถงกลางอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเดียวเท่านั้น)
2. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถวัดตัวชุดครุยที่ร้านอมเรศ กรุงเทพฯ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น .- 17.30 น.
3.นอกจากนี้ กรณีที่ไม่สะดวกมาวัดตัวด้วยตัวเองก็สามารถสั่งตัดชุดผ่านทาง ร้านอมเรศ Web Site www.amaresshop.com, หรือ http://www.facebook.com/amaresshop.graduationgown หรือ Email : amares_shop@hotmail.com โทร. 081-682-6698 หรือ 080-994-5956

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 75-673650 โทรสาร 0 75-673652

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ces.wu.ac.th

TOP