มวล.ยินดีต้อนรับคณะสื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง