เชิญอบรมสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหวสำหรับเยาวชนตั้งแต่ ชั้นป.4 ขึ้นไป สมัครได้ถึง 20 เมษายนนี้