ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหวสำหรับเยาวชนตั้งแต่ ชั้นป.4 ขึ้นไป สมัครได้ถึง 20 เมษายนนี้

โครงการ CLM Graphic ปี 6 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญอบรมสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหว Animation สำหรับเยาวชนและบุคคลที่สนใจทั่วไปด้วยโปรแกรม Pivot ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดาย อบรมตั้งแต่วันที่ 20-24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น. รับสมัครตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 4 เป็นต้นไป ค่าอบรม 500 บาท (รวมเอกสารการอบรม อาหารว่าง เสื้อโครงการ)
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เคาท์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

<คุณนิตยา ทองปะนะ โทรศัพท์ 0 7567 3344
คุณธรณิศ หาญใจ โทรศัพท์ 0 7567 3307 08 6596 3515
สมัครทาง E-Mail : hthorani@wu.ac.th

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://clm.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clm.wu.ac.th

TOP