ข่าวเด่น

เชิญชมเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "เลือกเรียนสุดยอดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชมเทปบันทึกรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "เลือกเรียนสุดยอดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธ์ุ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมสนทนาในรายการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 อสมท.


TOP