ข่าวเด่น

ทศวรรษใหม่ของ "วลัยลักษณ์" สู่ผู้นำด้านวิทย์สุขภาพ ทุ่มกว่า 2 พันล้าน สร้าง "ศูนย์การแพทย์" ครบวงจร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เผยแพร่บทความในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2558 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 23 วันที่ 29 มีนาคม 2558


TOP