ทศวรรษใหม่ของ "วลัยลักษณ์" สู่ผู้นำด้านวิทย์สุขภาพ ทุ่มกว่า 2 พันล้าน สร้าง "ศูนย์การแพทย์" ครบวงจร