ข่าวทั่วไป

เปิดแล้ว!!ร้านกล้าดี จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรเพื่อสุขภาพ บริหารโดยนักศึกษา

เปิดบริการแล้วร้านกล้าดี ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กล้าดี จำกัด บริษัทจำลองภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางธุรกิจเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บริหารจัดกา รโดยนักศึกษา
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.09 น. บริเวณด้านหน้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.วลัยลักษณ์ ดร. เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม พล.ต.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวอังศณา พัฒน์ทอง นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 3 ในฐานะผู้จัดการร้านกล้าดี ร่วมกันเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กล้าดี จำกัด โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย แขกผู้เกียรติภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี และร่วมตัดริบบิ้นเปิดร้านอย่างเป็นทางการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัดโครงการพัฒนาทักษะทางธุรกิจเกษตรตามยุทธศาสตร์ของสำนักวิชา เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนางานวิชาชีพสู่ธุรกิจ ที่สร้างความยั่งยืนในอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะ “เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีพื้นฐานวิจัย ใช้ภาษาสากลคล่อง รู้มุมมองธุรกิจ” โดยโครงการพัฒนาทักษะทางธุรกิจเกษตร ประกอบด้วย กิจกรรมอบรม การประกวดแผนธุรกิจเกษตร และ กิจกรรมบริษัท (จำลอง) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์สำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรอบรมและเป็นกรรมการตัดสินแผนธุรกิจเกษตร ส่วนกิจกรรมบริษัท (จำลอง) นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดกับสำนักวิชา โดยใช้ชื่อว่า บริษัท กล้าดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

นางสาวอังศณา พัฒน์ทอง ผู้จัดการร้านกล้าดี บอกว่า บริษัท กล้าดี จำกัด บริหารและดำเนินการโดยนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม สำหรับบุคคลโดยทั่วไป โดยมีผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของนักศึกษา ผัก/ผลไม้ปลอดสารพิษ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ดอยคำ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

ร้านกล้าดี ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ทางร้านกล้าดี มีบริการส่งถึงที่ทำงาน และหากลูกค้านำบรรจุภัณฑ์ไปเอง จะลดราคาเครื่องดื่มทันที 5 บาท


ประมวลภาพ


ข่าว/ภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP