เปิดแล้ว!!ร้านกล้าดี จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรเพื่อสุขภาพ บริหารโดยนักศึกษา