ข่าวทั่วไป

“ สปช.เสียงประชาชน” จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านรายการ “ สปช.เสียงประชาชน” ณ อาคารเรียนรวม ๕ ห้อง ๓๐๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปและตั้งกระทู้ถามในประเด็นต่างๆ โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, คุณรุจาธิตย์ สุชาโต ปธ.อวุโสสภาอุตสาหกรรม นครศรีธรรมราช, คุณฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง รองนายกเทศมนตรี นครศรีธรรมราช และ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต นครศรีธรรมราช ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกภาคส่วนในจังหวัดนครศรีธรรมราช


ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอเทปบันทึกการจัดเวที “ สปช.เสียงประชาชน” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ถึง 22.00 น. ผู้สนใจสามารถดูเทปย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCKowzit29z7JeDZWm0IpDAw

ประมวลภาพ


TOP