"กวินสรา สุดใจ"สาขาไทยศึกษาบูรณาการ คว้าแชมป์สมัยที่ ๒!ในรายการ "คุณพระช่วย" ช่วง "คุณพระประชัน"