ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบปีที่ 23