ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบปีที่ 23เมื่ออาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่23 (29 มีนาคม 2558) โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะกรรมการรณรงค์ให้มีมหาวิทยาลัยที่ จ.นครศรีธรรมราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ นายอำเภอท่าศาลา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนรายรอบ มหาวิทยาลัยร่วมพิธี ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว ประกอบด้วย การประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล คือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาพุทธ ตามลำดับ จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ครูในฝัน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรที่มีผลงานเด่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน การมอบโล่รางวัลขวัญใจมหาชนคน มวล. และหน่วยงานต้นแบบ สถานที่ทำงานน่าอยู่ และบริการเด่น การมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องครบ 10 ปี , 15 ปี และ 20 ปี ตามลำดับ
ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ยังมีกิจกรรมสปอร์ตเดย์ การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคี มวล. ครบปีที่ 23 ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรกับประชาคมท่าศาลา และประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับสื่อมวลชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้เพื่อร่วมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าว ชมรมจักรยานวลัยลักษณ์ ร่วมกับสโมสรวลัยลักษณ์ ชมรมจักรยานนักศึกษาวลัยลัยลักษณ์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และชมรมจักรยาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้จัดกิจกรรม “เดิน – วิ่ง – ปั่นจักรยาน สร้างสุข” ในช่วงเข้าของวันดังกล่าว อีกด้วย

ประมวลภาพ ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบปีที่ 23
ประมวลภาพ ม.วลัยลักษณ์ มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรเนื่องในโอกาสครบปีที่ 23

ข่าว/ภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP