อาจารย์-นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลจากการประกวดผลงาน STSP Innovation Awards 2015 ภายใต้งาน Regional Research Expo 2015