ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์-นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลจากการประกวดผลงาน STSP Innovation Awards 2015 ภายใต้งาน Regional Research Expo 2015

การจัดประกวดรางวัล STSP Innovation Award 2015 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานหรือบุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน Regional Research Expo 2015 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖o ปี
อาจารย์-นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ และผู้ประกอบการภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลในงาน STSP Innovation Awards 2015

รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง พร้อมกับเงินรางวัล 10,000 บาท ประเภทรางวัลนวัตกรรมเชิงพาณิชย์-ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม(Product IP) เครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT

อาจารย์อิศรา ประจงไสย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง พร้อมกับเงินรางวัล 10,000 บาท ประเภทรางวัลนวัตกรรมเชิงพาณิชย์-กระบวนการนวัตกรรม (Process IP)

อาจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทรางวัลนวัตกรรมเชิงพาณิชย์-กระบวนการนวัตกรรม (Process IP) ชุดทดสอบหาเซลล์ที่มีชีวิตของเชื้อ Helicobater pylori จากชิ้นเนื้อเยื่อบุ

คุณกมลศักดิ์ เลิศไพบูลย์ บริษัท ขวัญมุ่ย จำกัด ได้รับรางวัลชมเชยประเภทธุรกิจนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากรังนก)

คุณสวรรพิศา จงเพิ่มวัฒนะผล บริษัท ช.โปรเซสซิ่ง ฟู๊ด จำกัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทพัฒนาการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี พร้อมกับเงินรางวัล 10,000 บาท

ในส่วนของการประกวดมีประเภทของรางวัล ดังนี้ นักธุรกิจนวัตกรรม (ผู้ประกอบการบ่มเพาะฯ TBI) พัฒนาการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (IRTC) นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ประเภท กระบวนการนวัตกรรม (Process IP) และ นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ประเภท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Product IP) จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันออกบูธนำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนของนักวิจัยและผู้ประกอบการ ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=2818#more-2818

TOP