ข่าวสุขภาพและกีฬา

เชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด วันที่ 1 - 21 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬากลาง และอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ร่วมกับ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 21 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬากลาง และอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยวลักษณ์

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล เซปักตะกร้อ และเปตอง ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

TOP