เชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด วันที่ 1 - 21 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬากลาง และอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์