ข่าวทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ผู้บริหาร กสท. ภาคใต้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ได้รับเชิญจากสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ผู้บริหาร กสท. ภาคใต้ ในหัวข้อเรื่อง Event Marketing การจัดกิจกรรมทางการตลาด ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์รีสอร์ท หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดและตราสินค้าแก่ผู้บริหารของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดยมีผู้บริหารระดับผู้อำนวยการเขตภาคใต้ ผู้จัดการสาขาและหัวหน้าสำนักงานในจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 36 คน เข้าร่วมฟังบรรยาย


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้แผนงานในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความได้เปรียบทางการแข่งขันของ CAT ในภาคใต้ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ ทางสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ไปบรรยายในหัวข้อด้านแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ และการสร้างทูตตราสินค้า (Brand Ambassador) ขององค์กร

ประมวลภาพTOP