นักศึกษาหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในกิจกรรม (Y.E.S) IDEA CHALLENGE