ข่าวทั่วไป

สโมสรวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมพื่อสังคมดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายนิรันดร์ จินดานาค นายกสโมสรวลัยลักษณ์ พร้อมคณะ มอบสิ่งของและอาหารสำเร็จรูปช่วยเหลือทหารชายแดนใต้ ซึ่งได้รับการบริจาคจากบุคลากร มวล.ในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม WU Big Giving Day โดยมี ร.ต.จรูญ ธานีรัตน์ จากหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี สองสาม – ฉก.ปัตตานี 23 เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP