ข่าวทั่วไป

มวล.ต้อนรับสื่อมวลชนในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ และคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน ๔๐ คน ศึกษาเรียนรู้การบริหารงานฟาร์มมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมอาชีพและขยายโอกาสให้แก่ชุมชน โดยมี พลตรีศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พูดคุยภาพรวม “พันธกิจมหาวิทยาลัยกับงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน"

โอกาสเดียวกันนี้ นายสตาร์ ดรุมาศ ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ฯ นำคณะชมแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ และกิจการฟาร์มมหาวิทยาลัยโดยรวม

ภาพกิจกรรม


TOP