เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรโท-เอก สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์