ข่าวการศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรโท-เอก สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตร โท-เอก สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาต่อ สำหรับภาคการศึกษา 3/2557 (เปิดภาคการศึกษา 20 เมษายน 2557) หรือหากท่านที่ต้องการเริ่มศึกษาในปีการศึกษา 2558 (เปิดภาคการศึกษา 1/2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558) ก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เช่นกัน

ขั้นตอนง่ายๆ คือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://graduate.wu.ac.th/

จากนั้นเมื่อทำการสอบสัมภาษณ์แล้วหลักสูตรฯจะระบุภาคการศึกษาที่เริ่มเรียนตามความพร้อมของผู้สมัครค่ะ

เนื่องจากหลักสูตรฯ ตระหนักถึงการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพด้านสาขาเคมี จึงมีทุนการศึกษาหลากหลายแบบให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา เช่น

ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และมีค่าใช้จ่ายรายเดือน)
ทุนผู้ช่วยสอน ระดับ ป. โท เดือนละ 6,000 บาท และ ป. เอก 7,000 บาท
ทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา ระดับ ป. โท เดือนละ 8,000 บาท และ ป. เอก 10,000 บาท
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท ทุนละ 50,000 บาท ป. เอก ทุนละ 100,000 บาท
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ทุนการศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น ๆ

สอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการรับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ และหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติมได้ใน https://www.facebook.com/pages/Chemistry-Postgraduate-Program-at-Walailak-University/564317060292471

หรือเว็บไซด์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ http://science.wu.ac.th/

สอบถามโดยตรงที่ ผศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง (pimharding222@gmail.com) โทรศัพท์ 075-6721000, 0815958338


TOP