ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงาน "วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี"

ประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๘ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

         ประเพณีสงกรานต์สืบสานต่อ ครั้งปู่ทวดแม่พ่อก่อสืบสาน
เป็นสิ่งดีมีค่ามาเนิ่นนาน เราลูกหลาน มวล.สืบต่อไป
          ๙ เมษายน ชนชาววลัยลักษณ์ ต้องสมานสมัครรักกันไว้
ร่วมประเพณีสงกรานต์เบิกบานใจ ที่โรงเรียนชุมชนใหม่ของพวกเรา
         รดน้ำให้ผู้ใหญ่ใจสดชื่น ความกตัญญูเริงรื่นไม่เงียบเหงา
ทำบุญถวายเพลพระทุกข์จะเบา แล้วพวกเรากินข้าวเที่ยงเลี้ยงดูกัน
          ประเพณีสงกรานต์สานมิตรภาพ มอบรอยยิ้มให้เอิบอาบซึมซาบขวัญ
ชาวม.วลัยลักษณ์ต้องสมัครสมานกัน เพื่อสร้างสรรค์ มวล.แตกหน่อเอย
   
 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ๋
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
จันทร์ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘


อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โดยงานอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรม “วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนใหม่ ม.8 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการงานวลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานประเพณี ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๓๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียน ม.8 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

เวทีกลาง
๐๘.๓๐ – ๑๐.๒๐ น. เชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธธูป (ณ หน้าหอประชุมโรงเรียนชุมชนใหม่)
๐๙.๐๐ น. พิธีกร : กล่าวต้อนรับและกล่าวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ /
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงาน
๐๙.๒๐ น. การแสดงชุด : รำกลองยาว (เยาวชนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา) /มอบของที่ระลึกแก่ชุดการแสดง
๐๙.๔๐ น. การแสดงของนักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่/มอบของที่ระลึกแก่ชุดการแสดง
๑๐.๐๐ น. พิธีสงฆ์ อาราธนาศีล พระภิกษุ สวดพระพุทธมนต์ให้พร ถวายภัตตาหารเพล
๑๑.๐๐ น. รดน้ำขอพรผู้สูงอายุจากชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย/(ดนตรีไทยบรรเลงขณะรดน้ำ)
๑๑.๕๐ น. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนชุมชนใหม่
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน

 

กิจกรรมวาดภาพระบายสี
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมวาดภาพระบายสี "บ้านของฉัน" โดยนักสร้างสุข Happy Society : สังคมดี ชีวีมีสุข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   
กิจกรรมกีฬาฮาเฮ
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ชมและร่วมกิจกรรม กีฬาฮาเฮ
- การแข่งขัน (ชนิดที่ ๑) ห่วงยาง ฮูล่าฮูป
- การแข่งขัน (ชนิดที่ ๒) หมากขุม
- การแข่งขัน (ชนิดที่ ๓) สะบ้า
- การแข่งขัน (ชนิดที่ ๔) ลากกาบมะพร้าว
- การแข่งขัน (ชนิดที่ ๕) ปาไข่
(มอบของรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน)
   
กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ชมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
- ทีมสถานีตำรวจภูธรท่าศาลา
- ทีมคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอท่าศาลา
- ทีมชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
- ทีมบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


หมายเหตุ
 มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด สินค้าเกษตรจากชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์และสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 ขอเชิญชวนนำปิ่นโต ถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ
 เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเข้ากับบรรยากาศสงกรานต์

แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/1XmpzyOT6V70lXxQGQ_uoLABl88nTUzgHKieAxyGUSpY/viewform?usp=send_form

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : าศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๗ E-mail: cultural.wu@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP