นักเรียนจาก 14 ศูนย์สอวน.ทั่วประเทศ ร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ที่ม.วลัยลักษณ์