ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 รางวัล


ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 รางวัล คือ บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย และโครงการ GLOBE ภาคใต้ ด้านบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่ง รศ ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี เป็นหัวหน้าโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมี ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้มอบโล่


TOP