ม.วลัยลักษณ์จับมือมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดอบรมผู้นำยุคใหม่ รุ่น 1