ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตัวแทนจากหน่วยประสานงานภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ชนะเลิศการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC2015)