ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตัวแทนจากหน่วยประสานงานภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ชนะเลิศการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC2015)การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC2015) รอบชิงชนะเลิศจัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14” (Thailand IT Contest Festival 2015) ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-19.00 น. ณ ห้องไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร มีโครงงานเข้าประกวดจำนวน 45 โครงงาน โดยตัวแทนจากศูนย์ภาคใต้ ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัลได้แก่1.รางวัลชนะเลิศ จากโครงงานการดัดแปลงโครงสร้างNANO MEMBRANE COMPACT จากคาร์บอนโพรงเซลลูโลสที่ติดด้วยเม็ดสีคอมโพสิตกับTiO2 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีอาจารย์สุวารี พงศ์ธีระวรรณเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้พัฒนาคือ นางสาวอรวรรณ ทัศนเบญจกุล ,นางสาวณัฏฐณิชา ใจรังษี และนายปัณณวัฒน์ เพียรจัด ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมแข่งขันรายการประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ระดับโลก I-SWEEEP (International Sustainable World Energy Engineering Environment Project Olympiad) ณ เมืองฮิวสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

2.รางวัลที่ 3 จากโครงงานการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันด้วยชีววิธี สาขาวิทยาศาสตร์พืช จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีอาจารย์เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้พัฒนาคือ นางสาวณัฏฐณิชา บัวทอง ,นายอานุภาพ ชัยดา และนางสาวรดารัตน์ สารทิพย์ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP