ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนรอบมหา’ลัย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์