ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสทำบุญประจำปีและเปิดพื้นที่สำนักงานใหม่ สกว.ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เนื่องในพิธีทำบุญสำนักงานประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ และเปิดพื้นที่สำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 15 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP