ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายหัวข้อ“เพิ่มคุณค่าให้เหนือใคร ด้วยความคิดนอกกรอบ” โดยคุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ a Day ในวันพุธที่ 29 เมษายน

ฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดการบรรยายหัวข้อ“เพิ่มคุณค่าให้เหนือใคร ด้วยความคิดนอกกรอบ” โดยเชิญผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการกระตุ้นพลังความคิดทางสร้างสรรค์ คุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งนิตยสาร a Day มาแบ่งปันประสบการณ์แนวทางความคิดนอกกรอบ
ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

12.30 – 12.50 น. ลงทะเบียน นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป
12.50 – 13.00 น. พิธีเปิด โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ
การบรรยายพิเศษ “เพิ่มคุณค่าให้เหนือใคร ด้วยความคิดนอกกรอบ”
คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
13.00 – 15.00 น. การบรรยายพิเศษ “เพิ่มคุณค่าให้เหนือใคร ด้วยความคิดนอกกรอบ”
วิทยากร คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ หรือ พี่โหน่ง A Day ไอดอลของกลุ่มเยาวชน
พิธีกรดำเนินรายการ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
ซักถาม-ร่วมอภิปรายจากผู้เข้าร่วมเสวนา

หมายเหตุ กำหนดการและรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้สนใจสามารถแจ้งเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ฟรี! ภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2558 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสันถัต สารักษ์ โทร. 0 7567 3326 ภายในวันเวลาราชการ หรือ E-mail: tnapatsa@wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clm.wu.ac.th

TOP