ขอเชิญร่วมฟังบรรยายหัวข้อ“เพิ่มคุณค่าให้เหนือใคร ด้วยความคิดนอกกรอบ” โดยคุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ a Day ในวันพุธที่ 29 เมษายน