ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา "อ่านหนังสือ อ่านโลก กับ ดร.ป๊อบ" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน และวันศุกร์ที่ 24 เมษายนนี้