ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา "อ่านหนังสือ อ่านโลก กับ ดร.ป๊อบ" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน และวันศุกร์ที่ 24 เมษายนนี้

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “อ่านหนังสือ อ่านโลก” โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐาวรา สิริพิพัฒน์ เจ้าของนามปากกา “ดร.ป๊อป” มาร่วมการเสวนากับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2558 ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณฐาวรา สิริพิพัฒน์ เจ้าของนามปากกา “ดร.ป๊อป” เป็นทั้งนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนที่มีผลงานตีพิมพ์มาแล้วเกือบ 20 เล่ม ในช่วงเวลา 13 ปี เป็นผู้ดำเนินรายการ “เปิดโลกเปิดเล่ม” ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS รวมทั้งเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจที่จัดการแสดงทอล์คโชว์มาแล้วกว่าหนึ่งพันรอบทั่วประเทศเป็นเวลาหลายปีต่อกัน

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558
12.30 – 12.50 น. ลงทะเบียน นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ กลุ่ม 1 และผู้สนใจทั่วไป
12.50 – 13.00 น. พิธีเปิด โครงการเสวนา “อ่านหนังสืออ่านโลก กับ ดร.ป๊อบ”
รองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
13.00 – 15.00 น. การเสวนา “อ่านหนังสืออ่านโลก กับ ดร.ป๊อบ”
วิทยากร คุณฐาวรา สิริพิพัฒน์ เจ้าของนามปากกา “ดร.ป๊อป”
พิธีกรดำเนินรายการ อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช
ซักถาม-ร่วมอภิปรายจากผู้เข้าร่วมเสวนา
   
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
   
9.50 – 10.10 น. ลงทะเบียน นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ กลุ่ม 2 และผู้สนใจทั่วไป
10.10 – 12.30 น. การเสวนา “อ่านหนังสืออ่านโลก กับ ดร.ป๊อบ”
วิทยากร คุณฐาวรา สิริพิพัฒน์ เจ้าของนามปากกา “ดร.ป๊อป”
พิธีกรดำเนินรายการ อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช
ซักถาม-ร่วมอภิปรายจากผู้เข้าร่วมเสวนา

 

หมายเหตุ กำหนดการและรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสันถัต สารักษ์ ศูนย์บรรณสารฯ โทร. 075673000 ต่อ 3326 ภายในวันเวลาราชการ หรือ E-mail: tnapatsa@wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clm.wu.ac.th

TOP