ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

กิจกรรมปฏิบัติการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างเบาและการสร้างรอยต่อของชิ้นส่วน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ทดลองออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างไม้ที่เน้นการสร้างรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนไม้ เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Activity-based Learning) ในรายวิชาการก่อสร้างอาคาร 7 และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคนิคและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการการออกแบบ การก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุพื้นถิ่น


ในการนี้จึงเรียนแจ้งให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลผู้สนใจได้ร่วมติดตามการดำเนินงานดังกล่าวได้ในระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2558 บริเวณสนามหน้าอาคารวิชาการ 6


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.arch.wu.ac.th

TOP