กิจกรรมปฏิบัติการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างเบาและการสร้างรอยต่อของชิ้นส่วน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ