ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 (รอบแรก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 (รอบแรก)

รายชื่อบุคคลมีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ หลักสูตร ส.ม. ดูได้ที่ http://sichon.wu.ac.th/file/master-shh-20150403-155402-LQLCR.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP