ข่าวเด่น

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ เจ๋ง คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลก Geneva Inventionsสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 43 “the 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 15-19 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยได้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 2 ผลงาน ปรากฎว่า ผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับเหรียญเงินจากผลงาน "LekOboT Implemente en 3D "petite usine a la maison" และผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัล Star of Inventions จากประเทศบาห์เรน จากผลงาน "Nanoemulsion lotion of Sangyod rice bran oil and Thanakha extract"

นับเป็นความภาคภูมิใจที่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีที่มีความสำคัญระดับโลก

ประมวลภาพ

TOP