ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประกาศทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกสำหรับชาวต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกสำหรับชาวต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://masterorg.wu.ac.th/file/ird-20150423-093223-9A3sz.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP