ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประกาศทุนสนับสนุนการทำโครงงานของนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศทุนสนับสนุนการทำโครงงานของนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://masterorg.wu.ac.th/file/ird-20150423-093045-nsV49.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP