ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ