ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์รับชำระค่าสมัครสอบและค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์เซอวิสเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับชำระค่าสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับบริษัท เคาน์เตอร์เซอวิส จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษาในการชำระเงินผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธี ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโดยเน้นว่า ปัจจุบันการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผู้สนใจสมัครจากทั่วประเทศในจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก การชำระค่าสมัครสอบหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่นๆ ผ่านทางธนาคารอาจไม่สะดวกในบางพื้นที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงเห็นความสำคัญในการเพิ่มช่องทางการบริการในการชำระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว จึงได้ประสานกับบริษัทเคาน์เซอร์วิส จำกัด เพื่อทำความร่วมมือในการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งมีการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ และผู้ใช้บริการสามารถประหยัดค่าธรรมเนียม เมื่อเทียบกับการชำระเงินในช่องทางอื่น โดยจะเริ่มให้บริการผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

ในโอกาสนี้ คุณวีรเดช อัครผลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าวถึงความพร้อมในการให้บริการของบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ว่าได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2537 ก่อนจะเข้าสู่กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและจัดจำหน่าย ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ( CP GROUP ) ในปี 2539 ภายใต้นโยบายที่ว่า “ เคาน์เตอร์เซอร์วิส จะเป็นจุดให้บริการที่ตอบรับทุกความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ และจะเป็นจุดให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริการทุกคน ”

ประมวลภาพ

TOP