ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดทำระบบ Tourism-Cam ให้กับ ททท. นครศรีธรรมราช ที่ปากพนังและคีรีวง