ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดทำระบบ Tourism-Cam ให้กับ ททท. นครศรีธรรมราช ที่ปากพนังและคีรีวงศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ให้การสนับสนุน ททท. นครศรีธรรมราช จัดทำระบบ Tourism camera นำเสนอภาพแหล่งท่องเที่ยว ปากพนัง และคีรีวง พร้อมกับสภาพอากาศ แบบ near-realtime online และปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ http://www.nakhonsiawesome.com ดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี" target="_blank">www.nakhonsiawesome.com โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบ Tourism Camera ไปแล้ว 2 จุดคือ ที่หาดหน้าด่าน อำเภอขนอม และ ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

สำหรับปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 3 ได้ขยายจุดติดตั้งอีก 2 จุด นับเป็นนวัตกรรมการนำเทคโนโลยีแบบ near-realtime มาใช้สนับสนุนการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเป็นรูปธรรม ขณะนี้ ทาง รศ.ดร. กฤษณะเดช ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้ง เช็คระบบไฟฟ้า และสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วทั้งที่ปากพนังและคีรีวง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากท่าน้ำนนท์ และ อบต. กำโลน เป็นอย่างดียิ่ง

TOP