ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทวาลัยพราหมณ์บนคาบสมุทรสยาม

หน่วยวิจัยโบราณคดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง เทวาลัยพราหมณ์บนคาบสมุทรสยาม โดย คุณวรพงศ์ อภินันทเวช ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP