ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว



ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษาและประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี "wu รวมใจช่วยเนปาล" ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 020-140643-691

แจ้งการโอนเงินหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 075-673143 พร้อมนี้ องค์การนักศึกษาได้จัดตั้งกล่องรับบริจาคในหอพัก และจัดกิจกรรมรับบริจาคเพื่อรวบรวมเงินมอบให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวต่อไป

TOP