ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว