ข่าวเด่น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรณรงค์สวมหมวกนิรภัยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เพื่อเพิ่มสถิติผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ให้สมวหมวกนิรภัยมากขึ้นทุกปี ลดสถิติการบาดเจ็บ เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการเคารพกฏหมายในสังคม โดยจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(Memmorandum of understanding : MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยกับหัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นและเอกชน การถ่ายภาพจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ การนำเสนอปัญหาสถานการณ์อุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีนายรังสรรค์ รัตนสิงห์ นายอำเภอท่าศาลา เป็นประธาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พ.ต.อ.สำเริง ชูกะนันท์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าศาลา นายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน มูลนิธิ พนักงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประมาณ 1,300 คน

ประมวลภาพ


TOP