ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เรียนรู้เคล็ดลับการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ กับ...เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ส่วนประชาสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนคนหลังไมค์ จัดกิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 เสวนาเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เคล็ดลับการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน จาก 20 หน่วยงานคุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ และที่ปรึกษาชุมชนคนหลังไมค์ ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนหน่วยงานที่ให้เกียรติร่วมเป็นเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเข้าร่วมพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ จากนั้นได้พูดคุยหลักการ บทบาทหน้าที่ ทักษะพื้นฐาน บุคลิกภาพ ข้อควรปฏิบัติของการเป็นพิธีกร และบอกกล่าวเคล็ดลับสำคัญต้องมีใจรัก มีทักษะ มีการฝึกฝนโดยทำซ้ำ และไม่ปฏิเสธในโอกาสและเวทีที่จะได้ฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์ของการทำหน้าที่พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเสวนา ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำหน้าที่พิธีกรในโอกาสต่างๆ โดยมีที่ปรึกษาและสมาชิกชุมชนคนหลังไมค์ ผู้ทำหน้าที่พิธีกรและผู้ดำเนินรายการร่วมพูดคุย ประกอบด้วย คุณนิรันดร์ จินดานาค หัวหน้าหน่วยพัฒนาองค์กร คุณประพันธ์ พัฒน์ทอง ส่วนอาคารสถานที่ ว่าที่ ร.ต.จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์ หน่วยพัฒนาองค์กร คุณนันทกาญจน์ บุญช่วย โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คุณผกายวรรณ ธนะธรรมจารีย์ ศูนย์บริการวิชาการ คุณอักษราพรรธน์ ชูภิรมย์ โครงการอุทยานพฤษศาสตร์ โดยมีคุณเจนจิรา พุมดวง ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับหน้าที่พิธีกรและดำเนินการเสวนาโอกาสเดียวกันนี้ ได้จัดกิจกรรม Beauty workshop by COVERMARK เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการแต่งหน้าและปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการทำงาน สร้างความมั่นใจในการทำหน้าที่พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ

ภาพกิจกรรม

คู่มือพิธีกรเบื้องต้น


TOP