เรียนรู้เคล็ดลับการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ กับ...เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์