ศาลฯ ยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ไม่คุ้มครอง กิจการร่วมค้า พี วี ที กรณีศูนย์แพทย์ มวล.