ข่าวเด่น

“พลอย” เทียนทิพย์ เดียวกี่ นักศึกษานิเทศศาสตร์ คว้านักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นภาคใต้ 2 ปีติดนางสาวเทียนทิพย์ เดียวกี่ หรือ พลอย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นตัวแทนภาคใต้ เป็นครั้งที่ 2 จากโครงการ TrueVisions-BBC World News Future Journalist Award 2015

ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับ BBC World News สำนักข่าวระดับโลก จัดโครงการ นักข่าวแห่งอนาคต ครั้งที่13 TrueVisions-BBC World News Future Journalist Award 2015 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา ที่สนใจงานด้านข่าว มีโอกาสเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้กับผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพข่าวระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลก โดยจัดสอบข้อเขียนในรอบแรกเพื่อคัดเลือก นิสิต-นักศึกษาจากทั่วประเทศ 30 คน เข้าร่วมโครงการและสอบคัดเลือกในรอบต่อไป

สำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ผ่านเข้าสู่รอบแรก จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวเทียนทิพย์ เดียวกี่ นางสาวชยณัฏฐ์ มีเงิน ชั้นปีที่ 4 และนางสาวสกุลรัตน์ ปรีดาผล ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการข่าว จากนักข่าวมืออาชีพระดับประเทศและระดับโลก ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร ทั้งยังมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุน ระดับปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วย

ในช่วงการอบรมมีการประกวดสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ซึ่งกลุ่มของนางสาวสกุลรัตน์ ปรีดาผล ได้รางวัลชนะเลิศ และกลุ่มของนางสาวเทียนทิพย์ เดียวกี่ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หลังเสร็จสิ้นการอบรม คณะกรรมการมีการสอบคัดเลือกรอบสอง ซึ่งผลปรากฏว่า นางสาวเทียนทิพย์ เดียวกี่ ได้รับรางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นตัวแทนภาคใต้ ซึ่งนับเป็นการได้รางวัลนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล ฝึกงานกับสถานีข่าว TNN24 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยงและที่พักตลอดระยะเวลาการฝึกงาน รวมทั้งได้รับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก British Council อีกด้วย

พลอยบอกกับทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลดังกล่าว การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องจริยธรรม กระบวนการข่าว ข่าวโทรทัศน์ แนวคิดการสื่อสารด้วยภาพ กรณีศึกษาการนำเสนอเชิงลึก ข่าวออนไลน์ เบื้องหลังการทำงานของคนข่าว รวมถึงการใช้สมาร์ทโฟนถ่ายคลิปและการตัดต่อ ทั้งยังได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนการผลิตสารคดีเชิงข่าว ทั้งการคิดประเด็น การติดต่อแหล่งข่าว การหาข้อมูล การลงพื้นที่จริง เขียนบทและตัดต่อ ตลอดจนได้คำแนะนำและประสบการณ์รวมถึงมิตรภาพจากเพื่อนๆ และคนในวงการสื่อมวลชนอีกด้วย

TOP