“พลอย” เทียนทิพย์ เดียวกี่ นักศึกษานิเทศศาสตร์ คว้านักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นภาคใต้ 2 ปีติด