ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ บริษัทเบทาโกรภาคใต้ (จำกัด) จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา